251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Γ.Ν.Α.)

Τηλ.: 210 7463399


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ

Α' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική
Τηλ.: 210 2388789 - 778 - 777
Β' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική
Τηλ.: 210 2388778 - 789 - 777
Γ' Παθολογική - Ογκολογική
Τηλ.: 210 2388778 - 789 - 777


Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική  & Β' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική
Τηλ.: 210 6409000


ΜΕΤΑΞΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Α' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική & Β' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική
Τηλ.: 210 4284444


ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Ογκολογικό Τμήμα
Τηλ.: 210 7201824, 210 7201823


Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ

Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας
Τηλ.: 210 7467144
Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών
Τηλ.: 210 7467303


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ

Ογκολογικό Τμήμα
Τηλ.: 213 2009233, 213 2009191, 210 7707775


ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ογκολογική Μονάδα
Τηλ.: 210 7789536, 213 2088000


Η ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ογκολογική Μονάδα
Τηλ.: 210 7763176


ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ογκολογικό Τμήμα
Τηλ.: 210 7265212, 210 7265100
Μονάδα Σπίλων και Μελανώματος
Τηλ.: 210 7265212, 210 7265100


ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ.Ν.Α. - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Ογκολογικό Τμήμα
Τηλ.: 210 3381392
Ογκολογικό Τμήμα Α'
Πανεπιστημιακής Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινική
Τηλ.: 210 3381790


ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

Α' Ογκολογική Κλινική - Κέντρο Μαστού
Τηλ.: 210 6402383
Β' Ογκολογική-Χειρουργική Κλινική
Τηλ.: 210 6402384


ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ, Γ.Ν.Α. - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ογκολογική-Χειρουργική Κλινική
Τηλ.: 210 6414616, 210 6414000


ΑΤΤΙΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ογκολογική Κλινική
Τηλ.: 210 5831679, 210 5831000


ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ογκολογική Μονάδα - Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας
Τηλ.: 210 7456361
Ογκολογική Μονάδα
Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Ειδική Ανοσολογία
Τηλ.: 210 7456276

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Μονάδα Κλινικής Ογκολογίας Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής
Τηλ.: 210 7286353, 210 7286000


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ΑΘΗΝΑΣ

Ογκολογική Κλινική
Τηλ.: 210 6495100